top of page

termeni si conditii

Bine ați venit la pagina Termeni și condiții de utilizare („Termenii site-ului”) pentru site-ul web therasha.com („site-ul web”), care este deținut și operat de JERE RIVERA-DUGENIO UNINCORPORATED, un trust internațional (denumit aici „JRD LTD UNINC, ”„ noi ”,„ al nostru ”sau„ noi ”). Acești Termeni ai site-ului creează un acord între dumneavoastră și JRD LTD UNINC aplicabil utilizării site-ului nostru web. Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica, modifica sau actualiza acești Termeni ai site-ului și sunteți de acord să fiți obligați de astfel de modificări, modificări sau actualizări odată ce acestea sunt postate pe site-ul nostru web.

 

 

1.  Obligațiile tale 
Având în vedere utilizarea de către dvs. a site-ului web, sunteți de acord: (a) că oricare dintre informațiile pe care vi se solicită să ni le furnizați despre dvs. (cum ar fi în timpul înregistrării sau cumpărării) să fie corecte, actuale și complete și (b) că veți menține și actualiza prompt aceste informații pentru a le menține exacte, actuale și complete. Dacă furnizați orice informație inexactă, care nu este actuală sau incompletă sau dacă avem motive întemeiate să suspectăm că aceste informații furnizate sunt inexacte, care nu sunt actuale sau incomplete, avem dreptul să suspendăm sau să încetăm utilizarea site-ului nostru web (sau orice parte a acestuia), întrerupeți participarea sau implicarea dvs. la seminarii sau evenimente live și întrerupeți vânzarea oricăruia dintre produsele noastre. Prin accesarea site-ului web, sunteți de acord să respectați și să fiți legat de acești termeni ai site-ului și de politica privată a site-ului web și încorporați aici prin referință. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii site-ului și Politica privată, vă rugăm să vă adresați imediat
  întrerupeți orice utilizare suplimentară a acestui site web sau utilizați oricare dintre serviciile sale.

2. Licențe și acces la site-ul web
Sub rezerva acestor Termeni ai site-ului, vă acordăm o licență limitată, revocabilă, netransferabilă, numai pentru a face uz personal al site-ului, incluzând fără limitare orice conținut al site-ului. În scopul acestor Termeni ai site-ului, „Conținutul site-ului web” va include orice text, mesaj, date, fotografie, imagine, grafic, informație, fișier audio / video sau alt material, precum și toate anteturile paginii, grafica personalizată, sigle, sunete, imagini și pictograme de butoane. Nu puteți: (a) face orice revânzare sau utilizare comercială a site-ului web sau a conținutului site-ului web (așa cum este definit mai jos); (b) face orice utilizare derivată a site-ului web sau a conținutului site-ului web; (c) utilizează orice metodă de extragere a datelor, roboți sau metode similare de colectare și extragere a datelor din cadrul site-ului web; (e) utilizați, încadrați sau utilizați tehnici de încadrare pentru a include orice marcă comercială, siglă sau alte informații proprietare (inclusiv aspectul sau designul oricărei pagini a site-ului web); sau (f) utilizați orice metaetichete sau orice alt „text ascuns” care utilizează același nume sau nume similar, marcă comercială sau nume de produs al „JRD LTD UNINC” fără permisiunea prealabilă scrisă a JRD LTD UNINC sau așa cum este permis în mod expres aici. Cu excepția celor menționate în mod expres în acești Termeni ai site-ului, nu vi se transmite niciun drept sau licență implicit, estoppel sau altfel în sau către orice brevet, marcă comercială, drept de autor sau drept de proprietate al JRD LTD UNINC sau al oricărei terțe părți. Orice utilizare neautorizată a site-ului web va înceta permisiunea sau licența acordată de Termenii site-ului și poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi și vă va supune acțiunilor legale.

3. Aplicarea regulilor și politicilor
Putem investiga orice încălcare raportată a politicilor sau reclamațiilor noastre și să luăm orice acțiune adecvată pe care o considerăm adecvată. Deși nu suntem obligați să luăm nicio măsură, o astfel de acțiune poate include, dar nu se limitează la, emiterea de avertismente, suspendarea sau încetarea serviciului. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a raporta oricărei activități despre care suspectăm că încalcă orice lege sau regulament autorităților competente, autorităților de reglementare sau altor terțe părți. Pentru a ne proteja sistemele și utilizatorii, pentru a asigura integritatea și funcționarea afacerii și sistemelor noastre și / sau pentru a coopera cu cererile guvernamentale, putem accesa și dezvălui orice informații pe care le considerăm necesare sau adecvate, inclusiv, fără limitare, informațiile despre profilul utilizatorului ( adică numele, adresa de e-mail etc.), adresa IP și informații despre trafic și istoricul de utilizare. Dreptul JRD LTD UNINC de a dezvălui orice astfel de informații neconfidențiale sau neprivilegiate va reglementa orice termeni ai politicii private a JRD LTD UNINC.

4. Trimiterea licenței și a ideii
Sunteți de acord să acordați JRD LTD UNINC o licență neexclusivă, mondială, fără redevențe, perpetuă, cu dreptul de a sublicenția, reproduce, distribui, transmite, crea lucrări derivate și afișa public orice comentarii pe care le trimiteți pe site toate mijloacele și în orice suport cunoscut sau dezvoltat în continuare. Sunteți de acord că nu veți recurge împotriva JRD LTD UNINC pentru orice presupusă sau efectivă încălcare sau deturnare a vreunui drept de proprietate în orice comentarii pe care ni le trimiteți. Declarați și garantați că postarea comentariilor dvs. sau alte utilizări ale acestora nu va încălca niciun drept de confidențialitate, drepturi de publicitate, drepturi de autor, drepturi contractuale sau orice alte drepturi ale oricărei persoane sau entități.

5. Limitări privind serviciul
Recunoașteți că JRD LTD UNINC poate stabili limite cu privire la utilizarea site-ului web și a serviciilor sale și își rezervă dreptul în orice moment de a modifica sau întrerupe accesul dvs. la site (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare, inclusiv, dar fără a se limita la materialele, audio, videoclipuri, funcționalitatea sau orele de disponibilitate sau echipamentele necesare pentru accesul sau utilizarea acestuia.

6. JRD LTD UNINC Înregistrări audio și video
În cazul în care doriți să accesați secțiunea gratuită de fișiere audio și video a site-ului web, veți putea face acest lucru fără a deveni un utilizator înregistrat. Fișierele audio și video furnizate pe acest site web au doar scop informativ și nu sunt în niciun fel destinate să diagnosticheze, să vindece sau să trateze vreo afecțiune medicală sau de altă natură. Fișierele audio și video sunt destinate exclusiv utilizării dvs. personale. Nu puteți autoriza pe alții să utilizeze fișierele audio și video sau oricare dintre programările noastre și nu puteți face în niciun fel folosirea comercială sau de altă natură neautorizată, prin publicare, retransmisie, distribuție, performanță, stocare în cache sau altfel, a fișiere audio și video sau orice altă programare și nu puteți descărca, copia, reproduce sau edita niciunul dintre fișierele sau programările noastre audio și video. Sunteți de acord și recunoașteți că toate fișierele și programările audio și video pe care le vizionați prin intermediul site-ului web sunt deținute sau licențiate de JRD LTD UNINC și nu aveți nicio pretenție la niciun drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept asupra conținutului audio și fișiere video în orice fel.

7. Despăgubirea și eliberarea dvs.
Veți rămâne singurul responsabil pentru orice comentarii pe care le transmiteți către JRD LTD UNINC. Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să mențineți inofensiv JRD LTD UNINC, inclusiv filialele, diviziile și filialele sale, precum și directorii, ofițerii, membrii, managerii, angajații și agenții săi și ai acestora (colectiv, „Părțile eliberate”), de la orice reclamație, acțiune, cerere, pierdere, cheltuială sau daune (inclusiv onorariile avocaților și costuri conexe) făcute sau suportate de orice terță parte din comportamentul dvs. sau referitoare la comportamentul dvs., încălcarea acestor Termeni ai site-ului, încălcarea oricăror drepturi de un terț sau încălcarea oricăreia dintre declarațiile și garanțiile dvs. din prezentul document. În cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, sunteți de acord să eliberați părțile eliberate de orice pretenții, cereri și daune reale (reale sau consecutive) de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, suspectate și nebănuite, dezvăluite și nedezvăluite, care decurg din sau în orice mod legate de astfel de dispute. Dacă sunteți rezident în California, renunțați la Codul civil din California §§ 1542, care spune: „O eliberare generală nu se extinde la creanțele pe care creditorul nu le știe sau suspectează că există în favoarea sa în momentul executării eliberării, care dacă este cunoscut de el, trebuie să fi afectat în mod semnificativ soluționarea sa cu debitorul ”și sunteți de acord să renunțați la orice alt statut conex în alte jurisdicții.

8. Proprietate
Toate drepturile, titlul și interesul pentru site și conținutul site-ului (inclusiv, dar fără a se limita la documente, informații, materiale, grafică, sunete, videoclipuri, imagini și articole) sunt deținute și / sau controlate de JRD LTD UNINC și sunt protejate de legile drepturilor de autor ale Statelor Unite ale Americii și ale jurisdicțiilor străine. Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că JRD LTD UNINC (sau orice terță parte aplicabilă, astfel cum este stabilit de JRD LTD UNINC, la propria sa discreție), este proprietarul oricărui conținut al site-ului postat și că nu obțineți drepturi de proprietate sau licență asupra unui astfel de site web. Conținut prin descărcare, citire sau, în caz contrar, folosirea acestuia. Puteți afișa și descărca porțiuni din conținutul site-ului web din diferitele zone ale site-ului numai pentru propria dvs. utilizare necomercială. Orice redistribuire, retransmisie, postare sau publicare a oricărui conținut al site-ului web este strict interzisă fără consimțământul nostru scris, de la caz la caz. De asemenea, sunteți de acord să nu modificați sau să ștergeți niciun fel de notificare de proprietate din conținutul site-ului descărcat de pe site. Toate proiectarea site-ului, textul, grafica și selecția și aranjarea acestora sunt deținute sau licențiate de JRD LTD UNINC, Copyright 2021, TOATE DREPTURILE REZERVATE.

9. Mărci comerciale
Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, siglele, denumirile comerciale și orice alte denumiri proprietare utilizate aici sunt mărci comerciale ale JRD LTD UNINC. JRD LTD UNINC poate permite, în anumite circumstanțe, terților să își utilizeze mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale de pe site, cu permisiunea expresă scrisă a JRD LTD UNINC.
 

10. Link-uri către site-uri terțe
Există linkuri pe tot site-ul web care vă vor permite să părăsiți site-ul web. Aceste link-uri sunt furnizate doar ca o curtoazie, iar site-urile la care sunt legate sunt independente și nu sunt sub controlul JRD LTD UNINC în niciun fel. Prin urmare, JRD LTD UNINC nu este în niciun fel responsabilă pentru conținutul unui astfel de site conectat sau a oricărui link conținut într-un site conectat, inclusiv orice modificări sau actualizări ale acestor site-uri. JRD LTD UNINC furnizează aceste link-uri doar ca comoditate, iar includerea oricărui link nu implică sau exprimă în niciun fel afilierea, aprobarea sau sponsorizarea de către JRD LTD UNINC a site-ului și / sau a oricărui conținut al acestuia. Conectarea la orice alte site-uri web este pe propriul dvs. risc și recunoașteți că vă asumați toate riscurile asociate cu accesul și utilizarea conținutului furnizat pe un astfel de site web al terților și sunteți de acord că JRD LTD UNINC nu este responsabilă pentru pierderi sau daune. de orice fel pe care îl puteți suporta în legătură cu o astfel de terță parte.

11. Preț și plată
Sunteți de acord să plătiți toate taxele în contul dvs., inclusiv taxele aplicabile, în conformitate cu termenii de facturare în vigoare la momentul efectuării unei achiziții sau a unei taxe. Ne rezervăm dreptul de a institui noi taxe sau taxe cu efect după notificarea dvs. Când vi se solicită acest lucru, trebuie să ne furnizați informații valide despre cardul de credit. În cazul în care plățile care nu pot fi taxate pe cardul dvs. de credit ne sunt returnate din orice motiv, ne rezervăm dreptul fie de a suspenda, fie de a rezilia comanda dvs., încetând astfel toate obligațiile ulterioare ale JRD LTD UNINC.
  Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei. Dacă aveți motive să credeți că contul dvs. nu mai este sigur (de exemplu, în caz de pierdere, furt sau divulgare neautorizată sau utilizarea parolei, ID-ului sau a oricărui număr de card de credit, debit sau debit stocat oriunde pe site-ul nostru ), trebuie să vă schimbați rapid parola și să ne anunțați problema pentru a evita posibile răspunderi pentru orice taxe neautorizate din contul dvs.

12. Declinarea responsabilității
SITE-UL ȘI MATERIALELE, PRODUSELE ȘI SERVICIILE DISPONIBILE PE SITE-UL SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN TIP, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. PÂNĂ ÎN MĂSURĂ MĂSURĂ PERMISIBILĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ, JRD LTD UNINC REZUMĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANZABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, ȘI NECESAR. PÂNĂ ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISIBILĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ, JRD LTD UNINC DECLARĂ ORICE GARANȚIE PENTRU SIGURANȚA, FIABILITATEA, OPORTUNITATEA, EXACTITATEA ȘI PERFORMANȚA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR ȘI PRODUSELOR. JRD LTD UNINC NU REPREZENTĂ ȘI NU GARANTĂ CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE PE SITE-UL VOR FI NEINTERRUPTE SAU FĂRĂ ERORI, CA DEFECȚIILE VOR FI CORECTATE, SAU SITE-UL SITE-UL (SERVER-ULUI) CARE FAC DISPONIBIL SITE-UL ESTE FĂRĂ VIRUSE SAU ALTE COMPONENTE PERICULOASE. JRD LTD UNINC NU FĂRĂ NICI O GARANȚIE SAU REPREZENTĂRI PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR SAU A CONȚINUTULUI PE PAGINA WEB ÎN TERMENI DE CORECȚIE, EXACTITATE, UTILITATE, OPORTUNITATE, FIABILITATE SAU ALTĂ. NICI ÎN CIRCUMSTANȚE NU JRD LTD UNINC VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ, INCLUSIV VĂMĂMÂNTURI PERSONALE SAU MOARTE, REZULTATE DIN UTILIZAREA ORICĂROR SERVICII SAU PRODUSE GĂSITE PE SITE-UL SĂU. JRD LTD UNINC NU POATE GARANȚIA ȘI NU PROMITE NICI O REZULTATĂ SPECIFICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE SAU PRODUSELE LUI. PÂNĂ ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE, JRD LTD UNINC DECLINĂ ORICE GARANȚIE PENTRU ALTE SERVICII SAU MARFURI PRIMITE PRIN SAU PUBLICATE PE SITE-UL WEB, SAU ACCESATE PRIN ORICE LINKURI DE PE SITE-UL WEB. JRD LTD UNINC NU își asumă niciun angajament pentru actualizarea informațiilor conținute pe site-ul web.

13. Limitarea răspunderii
ÎN NICI CIRCUMSTANȚE NU JRD LTD UNINC,
  SAU FUNCȚIONARII, DIRECTORII, MEMBRII, ADMINISTRATORII, ANGAJATII SAU AGENTII SĂU SUNT RESPONSABILI PENTRU PAGĂRI DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PUNITIVE, SPECIALE, CONSECVENȚIALE SAU EXEMPLARE (CHIAR DACĂ RECONECȚIONAREA A FOST AVIZATĂ PENTRU POSIBILITATEA DESTINȚELOR PENTRU RESULTATE) UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR SAU A PRODUSELOR LUI, FIE că daunele decurg din UTILIZAREA SAU UTILIZĂRII SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR SAU A PRODUSELOR, DE LA INCAPABILITATEA DE UTILIZARE A SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR SAU A PRODUSELOR, SAU INTERRUPȚIA, SUSPENSIA, MODIFICAREA, ALTERAȚIA , SAU ÎNCETAREA SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR SAU A PRODUSELOR. O asemenea limitare se va aplica și în ceea ce privește daunele suferite de motivul altor servicii sau produse primite prin intermediul sau publicitate în legătură cu site-ul web sau a serviciilor sau produselor sau a oricăror legături de pe site-ul web, la fel ca și motivul oricărei informații obținute. ÎN CONEXIUNE CU SITE-UL WEB SAU SERVICIILE SAU PRODUSELE SAU ORICE LEGĂTURI DE PE SITE-UL WEB. ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE. DACĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A MATERIALELOR DIN ACEST SITE WEB REZULTĂ ÎN NECESITATEA DE ÎNTREȚINERE, REPARAȚII SAU CORECȚIE A ECHIPAMENTELOR SAU A DATELOR, ÎȚI ASUMAȚI ORICE CHELTUIELI. UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE, AȘA CĂ LIMITAȚIA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS POT NU SE APLICĂ.

14. Protecția proprietății intelectuale
JRD LTD UNINC respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și impune ca toți utilizatorii să facă același lucru. Nu aveți dreptul să încorporați, să postați, să trimiteți prin e-mail, să transmiteți sau să puneți la dispoziție altfel orice material care încalcă drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate ale oricărei persoane sau entități. JRD LTD UNINC are dreptul să înceteze utilizarea site-ului de către un utilizator pentru astfel de acțiuni. Dacă credeți că lucrarea dvs. a fost copiată și postată pe site-ul web într-un mod care constituie încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să trimiteți agentului pentru drepturi de autor al JRD LTD UNINC o notificare cu privire la încălcarea reclamată cu toate informațiile următoare: (a) identificarea operei protejate prin drepturi de autor au fost încălcate sau, dacă mai multe opere protejate prin drepturi de autor sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor opere; (b) identificarea materialului contravențional pretins și a informațiilor suficient de rezonabile pentru a ne permite să localizăm materialul pe site; (c) informații suficient de rezonabile pentru a ne permite să vă contactăm, cum ar fi o adresă, un număr de telefon și, dacă sunt disponibile, o adresă de e-mail; (d) o declarație a dvs. conform căreia credeți cu bună-credință că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; (e) o declarație făcută de dvs., făcută sub pedeapsa mărturiei mincinoase, că informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor; și (f) semnătura dvs. fizică sau electronică. Agentul pentru drepturi de autor al JRD LTD UNINC pentru notificarea încălcării pretinse poate fi contactat după cum urmează:, JERE RIVERA DUGENIO UNINCORPORATED, 405 Marsh Ave., Reno, NV 89509, Attn: Agent pentru drepturi de autor.

15. Rezilierea
Fără a aduce atingere oricăruia dintre acești Termeni ai site-ului, ne rezervăm dreptul, fără notificare și la propria noastră discreție, de a suspenda sau rezilia licența dvs. de utilizare a site-ului web (care ar include ștergerea sau dezactivarea contului dvs., blocarea adresei de e-mail sau IP și / sau blocarea sau prevenirea accesului și utilizării viitoare a site-ului web). Sunteți de acord că JRD LTD UNINC nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice suspendare sau încetare a accesului dvs. la site. În plus, sunteți de acord să nu încercați să utilizați site-ul web după suspendarea sau rezilierea menționată, cu excepția cazului în care ați primit permisiunea scrisă prealabilă de la JRD LTD UNINC.

16. Informații juridice
JRD LTD UNINC, Jere Rivera-Dugenio și orice instructor autorizat de seminar sau asistent didactic sunt practicanți ai Universității BioRegenesis și procesul de
  JRD LTD UNINC® și în astfel de funcții, ei și JRD LTD UNINC  personalul nu practică medicina, nu prescrie medicamente, nu efectuează intervenții chirurgicale sau nu se angajează în niciun alt tratament sau activitate care necesită o licență medicală profesională. Serviciile JRD LTD UNINC nu sunt licențiate de nicio agenție americană sau internațională sau organism guvernamental. Orice informații conexe (adică informații învățate în legătură cu  Seminariile, programele, materialele și serviciile conexe de vindecare ale JRD LTD UNINC transmise participanților sub orice formă (inclusiv, dar fără a se limita la acea lucrare scrisă în prezent intitulată „BioRegenesis” și învățată, vizualizată, ascultată, citită sau obținută în alt mod (colectiv „învățată”) ") De către participanți în orice moment anterior, simultan cu sau după seminar nu este conceput și nu oferă sfaturi medicale. Nu ignorați niciodată sfaturile medicale profesionale sau întârziați să le solicitați, din cauza a ceea ce ați învățat de la seminar sau informații conexe. Nimic din ceea ce aflați de la seminar și informațiile conexe nu este destinat să înlocuiască serviciile unui profesionist calificat în domeniul sănătății sau să fie un substitut pentru sfatul medical, diagnosticul și / sau tratamentul de către un medic sau un practicant psihologic. JRD LTD UNINC recomandă ca consultați un medic în toate problemele legate de sănătatea dumneavoastră, în special cu privire la orice simptome care pot necesita diagnostic, tratament sau a medical atenție. JRD LTD UNINC nu face reclamații, promisiuni, declarații sau garanții cu privire la orice informații oferite sau furnizate în cadrul seminarului, la evenimentele sale, produsele sale și informații conexe cu privire la nevoile dumneavoastră de îngrijire a sănătății. Dacă aveți vreo îngrijorare cu privire la aptitudinea fizică sau psihologică pentru a participa la un seminar sau la un eveniment, ar trebui să vă consultați mai întâi cu proprii profesioniști din domeniul medical sau psihologic. Jere Rivera-Dugenio susține doar acele persoane care să predea aceste ateliere pe care le-a instruit și autorizat în mod specific să facă acest lucru. Vă rugăm să ne contactați la info@jrdltdconsulting.com înainte de a participa la orice cursuri care propune să ofere cursuri de știință cuantică morfogenetică / fizică  sau JRD LTD UNINC predat de oricine altul decât Jere Rivera-Dugenio și JRD LTD UNINC Faculty. Vă vom anunța dacă participați la un seminar predat de un instructor calificat.

17. Diverse
Termenii site-ului constituie întregul acord între dvs. și JERE RIVERA DUGENIO UNINCORPORATED și guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor și produselor sale, înlocuind orice acorduri anterioare între dvs. și JRD LTD UNINC,
  LLC. Prezentul acord este guvernat și interpretat în conformitate cu legile statului New Mexico, cu excepția dispozițiilor sale privind conflictele de legi. În ceea ce privește orice litigiu legat de acest acord, utilizarea site-ului web sau a serviciilor sau produselor furnizate prin intermediul site-ului web, orice astfel de litigiu trebuie să fie adus exclusiv la o instanță de jurisdicție competentă aflată în New Mexico, iar dvs. consimțiți la jurisdicția personală a oricărei astfel de instanțe. Părții dominante i se vor acorda onorarii rezonabile de avocat, costuri și cheltuieli ale martorilor experți, precum și toate celelalte costuri și cheltuieli suportate direct sau indirect în legătură cu procedurile. Orice cauză de acțiune sau reclamație pe care o puteți avea împotriva JRD LTD UNINC cu privire la site-ul web trebuie să înceapă în termen de un (1) an de la apariția revendicării sau cauzei acțiunii. Eșecul nostru de a insista sau de a impune executarea strictă a oricărei prevederi a prezentului Acord nu va fi interpretat ca o renunțare la nicio dispoziție sau drept. Nici cursul de conduită între părți, nici practica comercială nu vor acționa pentru a modifica vreo dispoziție a prezentului acord. Putem atribui drepturile și îndatoririle noastre în temeiul prezentului acord oricărei părți în orice moment, fără a vă notifica. Recunoașteți că prevederile, dezvăluirile și declinările de responsabilitate enunțate mai sus sunt corecte și rezonabile și că acordul dvs. de a le respecta și de a le lega nu este rezultatul fraudei, constrângerii sau influenței nejustificate exercitate asupra dvs. de către orice persoană sau entitate. Ambele părți sunt de acord că nu există declarații, promisiuni, garanții sau angajamente de către dumneavoastră sau JRD LTD UNINC contrare celor stabilite mai sus. Sunteți de acord că Termenii site-ului și politica de confidențialitate nu vor fi interpretate împotriva părții care a redactat (de exemplu, JRD LTD UNINC).

Ultima actualizare: 30 septembrie 2021

bottom of page